Systemické intervencie

Systemické intervencie
 

Pri systemických konšteláciách  vychádzame z toho, že klient patrí k určitému systému, v ktorom má svoje miesto. Počas konštelácií zostavíme model riešenej oblasti. Pýtame sa, pozorujeme reakcie a získavame informácie, ktoré častokrát na povrchu nevidno. Odhaľujeme, či v rozostavanej konštelácii nechýba niekto alebo niečo, čo je v tomto systéme dôležité, a tiež, či všetci v systéme prijímajú svoje úlohy. Preskupujeme systém, dopĺňame ho o chýbajúce prvky, hľadáme správne miesto pre jednotlivých členov, postupujeme za hranice známeho sveta a skúmame neprebádané.

Systemický prístup treba zažiť, nedá sa naučiť. Nechajte sa viesť a vnímajte celkovú dynamiku systému. Len tak sa dopracujeme k tým najlepším výsledkom.

Stagnujete a neviete sa pohnúť so svojou prácou, biznisom, projektom či obchodom? Zapojte sa do pracovných konštelácií, vystúpte zo svojej komfortnej zóny a zistite, čo vás brzdí. Niekedy aj malý detail dokáže pohnúť vaše napredovanie tým správnym smerom.

Do pracovných konštelácií je zapojených viacero ľudí. Podľa témy, na ktorej budeme pracovať, si určujeme zákazníka, konkurenciu, ponuku, dopyt, nadriadených, podriadených, kolegov, a mnohé iné osoby či prvky. Ideme do hĺbky vzťahov v biznisovom prostredí, tímovej dynamike, projekte, obchodných vzťahoch atď. Pri rozoberaní a pozornom sledovaní častokrát zahliadneme to, čo na povrchu nevidíme, pretože je to hlboko skryté.

Čo môže byť napríklad téma?
Projekty alebo biznisové plány
Tímová nálada a dynamika vo firme
Vnímanie jednotlivca ostatnými v rámci tímu či firmy
Vnímanie a nastavenie hierarchie v tíme či firme
Obchodné príležitosti vo vzťahu k zákazníkovi a konkurencii
Hľadanie chýbajúcich prvkov v biznise
Hľadanie príčin, ktoré blokujú financie, úspech, podnikanie

 
Niekedy je potrebné ísť do hĺbky našich osobných problémov, alebo sa pozrieť na situáciu z iného uhla pohľadu. Prebádať rôzne oblasti a otvoriť trinástu komnatu, aby sme vedeli prísť na koreň problému. Pri osobných konšteláciách zostavíme model riešenej oblasti. Pýtame sa, pozorujeme reakcie a získavame informácie, ktoré častokrát na povrchu nevidno. Odhaľujeme, čo v situácii chýba, čo je  dôležité, a tiež, či všetci v systéme prijímajú svoje úlohy. Klient nájde tzv. mapu svojho problému a cestu k jeho riešeniu.

Keď sa klient nevie pohnúť v živote ďalej, rieši dokola opakujúci sa problém, chorobu, alebo určitý model správania, tento prístup nám dáva obraz systému kde nastal určitý "zásek" a ktorý sa opakuje v rôznych situáciách. Ukáže nám čo nám situácie či ľudia v našich životoch zrkadlia a pomôže prepísať staré programy. Prebieha v kruhu viac ľudí, kde si klient vyberá zástupcov za jednotlivých členov systému, či problému (možnosťou je aj osobná konzultácia). Nikdy nie je náhoda, koho si vyberiete. Daný zástupca odzrkadlí čo sa deje v systéme a tak je možné nastoliť opäť správne fungovanie.


V prípade, ak je skupina minimálne 8 ľudí, je možné dohodnúť konštelácie priamo iba pre túto skupinu v danom meste.